Proizvodi za odrasle

filmom obložene tablete

LUPOCET 500mg filmom obložene tablete

18 filmom obloženih tableta

Djelatna tvar

Paracetamol

Terapijske indikacije

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete koriste se za ublažavanje boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature.

Doziranje

Paracetamol se dozira ovisno o životnoj dobi i tjelesnoj masi. U pravilu pojedinačna doza iznosi 10 do 15 mg/kg tjelesne mase, a najveća ukupna dnevna doza 60 mg/kg tjelesne mase.

LUPOCET 500 mg filmom obložena tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela, pri čemu se osigurava da jedna polovica tablete sadrži 250 mg.

Razmak između pojedinih doza ovisi o simptomima i najvećoj dnevnoj dozi te treba iznositi najmanje 6 sati.

tjelesna masa
(životna dob)
pojedinačna
doza lijeka
najveća dnevna
doza lijeka
21 kg - 25 kg
(djeca 6 - 8 godina)
½ tablete 2 i ½ tablete
26 kg - 31 kg
(djeca 8 - 11 godina)
½ tablete 3 tablete
32 kg - 43 kg
(djeca 11 - 12 godina)
1 tableta 4 tablete
43 kg - 50 kg
(djeca i adolescenti 12 - 15 godina)
1 - 1½ tableta 6 tableta
više od 50 kg (adolescenti > 16 godina i odrasli) 1 - 2 tablete 8 tableta

Najveća dnevna doza navedena u tablici (u 24 sata) ne smije se niti u kojem slučaju prekoračiti.

Lupocet

Djeca Odrasli