Proizvodi za odrasle

filmom obložene tablete

LUPOCET 500mg filmom obložene tablete

20 filmom obloženih tableta

Djelatna tvar

Paracetamol

Terapijske indikacije

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete koriste se za ublažavanje boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature.

Doziranje

Paracetamol se dozira ovisno o životnoj dobi i tjelesnoj masi. U pravilu pojedinačna doza iznosi 10 do 15 mg/kg tjelesne mase, a najveća ukupna dnevna doza 60 mg/kg tjelesne mase.

LUPOCET 500 mg filmom obložena tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela, pri čemu se osigurava da jedna polovica tablete sadrži 250 mg.

Odrasli (uključujući starije osobe) i adolescenti stariji od 12 godina

1 - 2 tablete prema potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata.
Ne više od 8 tableta na dan.

Djeca u dobi od 11 do 12 godina (tjelesne mase od 32 do 43 kg)

1 tableta prema potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata.
Ne više od 4 tablete na dan.

Djeca u dobi od 8 do 11 godina (tjelesne mase od 26 do 31 kg)

½ tablete prema potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata.
Ne više od 3 tablete na dan.

Djeca u dobi od 6 do 8 godina (tjelesne mase od 21 do 25 kg)

½ tablete prema potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata.
Ne više od 2 i ½ tablete na dan.

Djeca u dobi od 4 do 6 godina (tjelesne mase od 17 do 20 kg)

½ tablete prema potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata.
Ne više od 2 tablete na dan.

Djeca mlađa od 4 godine

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 4 godine. Međutim, postoje odgovarajuće jačine doze, odnosno oblici lijeka prikladni za ovu dobnu skupinu.

Lupocet

Djeca Odrasli